اَدوار

آژانس راهکارهای تریدمارکتینگ

برای مطالعه گاهنامه ادوارمگ می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

هر آنچه در این سایت مطالعه خواهید کرد مُستندِی از یک کوششِ بی پایان برای بهینه نمودن برنامه های بازاریابی و فروش برندها است. ادوار در چند جمله زیر خلاصه شده است:

نخستین آژانس تخصصی راهکارهای تریدمارکتینگ در ایران

متخصص در تبلیغات نقطه فروش

فقط تبلیغاتچی نیستیم!

رویکرد مهندسی داریم

افق ادوار ایجاد عصر جدیدی در تریدمارکتینگ است،

همراه با تحلیل ها و تصمیم سازی های دقیق