تریدمارکتینگ یا بازاریابی تجاری استراتژی مارکتینگ بین دو شرکت تجاری می باشد که کمک می کنید کالاهای فروشگاه به شلف ها برسند. این امر از طریق شناساندن ارزش محصولتان به بقیه کسب و کارها شروع می شود