مرچندایزینگ

مرچندایزینگ به مجموعه ی راهکارهای ترویج فروش کالا در نقطه ی فروش گفته می شود که شامل قیمت گذاری، آفرهای ویژه، چیدمان و نمایش محصولات و سایر تکنیک های طراحی شده جهت تاثیرگذاری روی تصمیم مصرف کنندگان و خریداران می باشد. مفهوم مرچندایزینگ بر پایه ی ارائه و معرفی محصول در زمان درست، در مکان درست، با مقدار درست و قیمت درست جهت بیشینه سازی فروش مبتنی می باشد

همین حالا می توانید پروژه خود را از طریق کلید زیر تعریف نمایید