بریف تحقیقات بازاریابی

این فرم جهت ارسال بریف پروژه های تحقیقات بازاریابی در سایت قرار داده شده است. در صورتی که احساس می کنید ما می توانیم کمکی به سازمان یا برند شما در این حوزه کنیم، لطفا بریف موردنظر را با دقت تکمیل نمایید تا بتوانیم براساس آن به شما بهینه ترین پیشنهاد را ارائه بدهیم
  • لطفا نام سازمان یا برندی که برای آن این بریف را تکمیل می کنید وارد نمایید
  • لطفا برند یا محصولی که می خواهید پژوهش روی آن انجام شود را بنویسید